Groene schoolpleinen

Intuïtief weten we wel dat een natuurlijke omgeving van belang is voor je gezondheid. Immers, een verblijf in een natuurlijke omgeving geeft mensen een gezond en ontspannen gevoel. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat groen - anders gezegd natuur - een positief effect heeft op gezondheid en welbevinden.

Een groene speelplaats brengt kinderen in contact met de natuur en stimuleert ze tot meer bewegen. Ze ervaren de school als leuker, ze voelen zich beter in hun vel, er wordt minder ruzie gemaakt, minder gepest en... het draagt bij aan hun concentratievermogen.

Inmiddels stimuleren de Vlaamse en de Nederlandse overheid vergroening van de openbare ruimte en niet in de laatste plaats van groene speelplaatsen.

Goede Speelprojecten zet - als pionier - in op spel en beweging in een natuurlijke omgeving. Spel en beweging hebben een gunstig effect op de cognitieve ontwikkeling bij jonge kinderen. Om een compleet beeld van een kind te kunnen vormen is het wenselijk dat de leerkracht het kind in verschillende contexten meemaakt. Sprekend, schrijvend, rekenend, zingend, zich beeldend uitend, maar vooral ook vrij bewegend. De fysieke omgeving beïnvloedt het welzijn en de leerprestaties. Een groene speelplaats biedt ‘zuurstof tot nadenken’.

Of oriënteer verder op Goede Speelprojecten