Healing gardens

Winterse buien, het waait en het is winter… De natuur rust uit. De lente is er om te groeien, de zomer om te bloeien en de herfst om te oogsten en de oogst te vieren. En de winter? Dan rust de natuur uit. Dieren houden een winterslaap. De hele natuur slaapt om uit te rusten. Om in de lente weer in volle pracht te kunnen bloeien. Je zou kunnen zeggen dat de natuur stilletjes plannen maakt om straks groots uit-te-pakken. En wij mensen doen eigenlijk niet anders. Even bijkomen en stiekem plannen maken voor je tuin, voor een vakantiereis in de natuur, meer te bewegen of te sporten. En kinderen verlangen naar weer buitenspelen. Zo spreken we over het ritme van de seizoenen en passen wij onze activiteiten naadloos daarop aan. Inmiddels is men er zich steeds meer van bewust wat ‘groen’ voor de mens betekent of zo je wilt ‘kan betekenen’. Onderwijs- en zorginstellingen zien in de natuur steeds vaker een hulpmiddel om stress of pijn te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat een groenere leefomgeving gepaard gaat met een lagere kans op ADHD bij kinderen of neem de positieve effecten van groene schoolpleinen.

Maar er is meer; neem de initiatieven met ‘healing environment’ ofwel healing gardens. De buitenruimten worden als een verlengstuk van binnen gebruikt. Groen als bijdrage aan stress- en pijnreductie en het verminderen van deviant gedrag. Het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum richtte een zogenaamde ‘chemotuin’ in, waar patiënten buiten, in een overdekte passage hun chemokuur ondergaan met uitzicht op tuin en bos. Of wat te denken van de gesloten afdeling psychiatrie van het Radboud-Umc waar patiënten verblijven onder een zonneluifel tussen siergras in verschillende tinten groen, langs zonnehoed en daglelies. Van groen worden we gezonder ofwel ‘opkikkeren met groen’.

Of oriënteer verder op Goede Speelprojecten

Natuurbeleving

Een groene omgeving werkt rustgevend en juist in de zorg kan veel groen meewerken aan welbevinden. Divers internationaal onderzoek (o.a. University of Warwick, Green) toont namelijk aan dat een groene omgeving of uitzicht op natuur het herstel van patiënten bevordert. Naast het vergroten van het welbevinden door de gebruikers helpen deze tuinen mee om overvloedige regen op te vangen en dempen ze, bij warm weer, de opeenhoping van warmte in de bebouwde omgeving.

De ervaringen met beleeftuinen (healing gardens) tonen aan dat het verhogen van de mogelijkheden om in de ‘natuur’ te verblijven een positief effect hebben op gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen en depressieve symptomen bij ouderen. Healing gardens worden gezien als een welkome niet-medicamenteuze interventie op de kwaliteit van de zorg.

Spelen in de natuur bij water

Spelen met zand en water zorgt voor veel plezier. Fijn zand voelt weer heel anders dan nat zand: met het laatste kun je bijvoorbeeld mooie bouwwerken maken. Nog leuker wordt het met veel water, dan krijg je immers modder!

Voor jonge kinderen is het springen in of juist over regenplassen erg leuk en bij ondiepe slootjes ga je slootje springen. Of zelfs een brug bouwen met een boomstam, in een ondiepe sloot een dam aanleggen enz., het kan allemaal op een avontuurlijke speelplek waar een kind ervaart om risicovol te spelen.

Buitenklas

Zomer of winter in veel omringende landen gaan leerlingen elke dag van het jaar naar buiten. In Vlaanderen hebben de schoolpleinen in 8 op de 10 gevallen een overdekt gedeelte en bestaat er volgens de leraren geen slecht weer, wel slechte kleding! Een buitenklas op een groen schoolplein biedt leermiddelen in de puurste vorm.

Kinderen in een buitenklas leren niet voornamelijk vanuit abstracties in een boek of door middel van speelobjecten. Ze leren vanuit het doen, het ervaren, het zien, horen, ruiken en voelen. Een buitenklas op een groen schoolplein biedt leermiddelen in de puurste vorm.